မိုးရာသီကာလ၌ မြေသားခံနိုင်ဝန် လျော့ချနေချိန်အတွင်း လမ်းများဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း

30-Nov--0001