ကမ်းနီး/ကမ်းဝေးငါးဖမ်း ရေယာဉ်များ၊ ခရီးသည်တင်/ကုန်တင်ရေယာဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း (၁၇.၅.၂၀၂၀)

30-Nov--0001