ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဦးတင်အောင်ဝင်းသည် တိုင်းဒေသကြီးလယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ (၂)၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် တိုင်းအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူများ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဧရာဝတီဘဏ်မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဦးတင်အောင်ဝင်းသည် (၁၇.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁၄၀၀)နာရီအချိန်တွင် တိုင်းဒေသကြီးလယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ (၂)တွင် တိုင်းအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူများ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဧရာဝတီဘဏ်မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ဝန်ကြီးမှ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအားဖြင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်သုံးစွဲရေးအပါအဝင် သွင်းအားစုများ အချိုးညီ အချိန်ကိုက်ထည့်သွင်းရေး၊ မြေယာပြုပြင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ရိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် စက်ကိရိယာများ သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသောလုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မျိုးစေ့ထုတ် တောင်သူများ၊ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ မြေယာပြုပြင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ရိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် လိုအပ်သော နှစ်တို၊ နှစ်ရှည် ချေးငွေများ ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ဧရာဝတီဘဏ်မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တောင်သူများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဘဏ်မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော တိုင်းအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူများ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဧရာဝတီဘဏ်မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမှ လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။
18-Jul-2019